• Projekti

    Projekti

Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem apstrādes rūpniecībā

No 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA210-VET –Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā projektā “Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem apstrādes rūpniecībā” (angļu val. - “Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Manufacturing Sector” (ManuSQinVET), projekta Nr. 2022-1-LT01-KA210-VET-000080772.

Videi draudzīgas (ilgtspējīgas) darba kultūras mācības ražošanas nozarē

No 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam nodibinājums “Smart Minds” ir partneris Nordplus Adult 2022 projektā “Videi draudzīgas (ilgtspējīgas) darba kultūras mācības ražošanas nozarē”, projekta numurs NPAD-2022/10072.

Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem transporta sektorā

No 2021. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. maijam nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA220-VET - Sadarbības partnerības profesionālajā izglītībā projektā “Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem transporta sektorā” (angļu val. - “Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Transport Sector” (SQinVET)), projekta Nr.2021-1-LT01-KA220-VET-000032965.

Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

No 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim nodibinājums “Smart minds” kopā ar 2 partneriem no Igaunijas un Latvijas īsteno Erasmus+ programmas KA2 Maza mēroga partnerības skolu izglītībā projektu “Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (angļu val.- “Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries (BetterCareer)”) (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207).

Pieaugušo mācību organizēšanas, veikšanas un sertifikācijas digitalizācija

No 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA210-ADU Maza mēroga partnerības pieaugušo izglītībā projektā “Pieaugušo mācību organizēšanas, veikšanas un sertifikācijas digitalizācija” (angļu val.- “Digitalization of the whole process of organization, conducting and certification of adult trainings”), projekta Nr. 2021-1 -BG01-KA210-ADU-000033994.

© 2020 Smart minds @