• Projekti

    Projekti

Ekoloģiskās attieksmes pamatu apguve

No 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 29.februārim nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA210-VET - Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā projektā “LEAF – Ekoloģiskās attieksmes pamatu apguve” (LEAF), projekta nr.2022-2-IT01-KA210-VET-000101300 .

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju Zaļo profesiju apguvei profesionālajā izglītībā.

Projekta realizācijā tiks ņemts vērā tikai viens Eiropas darba tirgū arvien pieprasītākā Zaļā mārketinga speciālista profesionālais profils. Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības reaģēšanu uz zaļajām prasmēm, izveidojot jaunu mācību metodiku, kas balstās sākot no prasmju analīzes, nodarbinātības profila izveides līdz pat platformas un saistīto mācību materiālu izveides, ļaujot tālāk attīstīt apmācību kursiem, kas jāveic, pirmkārt, ar iesaistīto partneru organizāciju mācībspēkiem.

Mērķa grupas:

1) iesaistītās institūcijas;

2) mācībspēki, kas ir ieinteresēti atjaunināt savas prasmes un eksperimentēt ar jaunām mācību metodikām.

 

Partneri:

  1. Vadošais partneris — CUORE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE (Itālija)
  2. Nodibinājums “Izglītības Agrocentrs” (Ziemeļmaķedonija) - ww.face.org.mk
  3. Biedrība ARID (Polija) - www.arid.org.pl
  4. Neotalentway S.L (Spānija)- https://neotalentway.com/ 

 

Informācija par projekta sanāksmēm un rezultātiem:

1) https://www.smartminds.lv/index.php/lv/aktualitates/notikusi-projekta-partneru-sanaksme-ziemelmakedonija 

2) https://www.smartminds.lv/index.php/lv/aktualitates/partneri-tiekas-roma-italija 

3) https://leaf-project.eu/

 

 

© 2020 Smart minds @