• Projekti

    Projekti

Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā

No 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. maijam nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA220-ADU - Sadarbības partnerības pieaugušo izglītībā projektu “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā” (SelfAssessAL), projekta Nr. 2022 -1-LT01-KA220-ADU-000085541.

Profesionālās izglītības iespējas dot ieguldījumu sudraba ekonomikas mērķu sasniegšanā: dosim otro elpu vecāka gadagājuma cilvēkiem darba tirgū

No 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim nodibinājums “Smart minds” ir  partneris Erasmus+ programmas KA220-VET – Sadarbības partnerības profesionālajā izglītībā projektā “Profesionālās izglītības iespējas dot ieguldījumu sudraba ekonomikas mērķu sasniegšanā: dosim otro elpu vecāka gadagājuma cilvēkiem darba tirgū” (SILVET), projekta Nr. 2022-1-LT01-KA220-VET-000085021.

Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem apstrādes rūpniecībā

No 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA210-VET –Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā projektā “Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem apstrādes rūpniecībā” (angļu val. - “Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Manufacturing Sector” (ManuSQinVET), projekta Nr. 2022-1-LT01-KA210-VET-000080772.

Videi draudzīgas (ilgtspējīgas) darba kultūras mācības ražošanas nozarē

No 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam nodibinājums “Smart Minds” ir partneris Nordplus Adult 2022 projektā “Videi draudzīgas (ilgtspējīgas) darba kultūras mācības ražošanas nozarē”, projekta numurs NPAD-2022/10072.

Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem transporta sektorā

No 2021. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. maijam nodibinājums “Smart minds” ir partneris Erasmus+ programmas KA220-VET - Sadarbības partnerības profesionālajā izglītībā projektā “Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem transporta sektorā” (angļu val. - “Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Transport Sector” (SQinVET)), projekta Nr.2021-1-LT01-KA220-VET-000032965.

© 2020 Smart minds @