TESTS - Apdares darbu tehniķis

Tests ir izstrādāts, lai Tu varētu veikt pašvērtējumu un pārbaudīt savas zināšanas profesijas Apdares darbu tehniķis darba pienākumu kvalitatīvai izpildei. Aizpildot testu un nospiežot pogu SEND. Iesniegtās atbildes parādīsies uz ekrāna. Lai tās apskatītu - "rulējiet" lapu uz leju.

Pašvērtējuma jautājumi ir no 1. līdz 13. Zināšanu pārbaudes jautājumi ir no 14. - 34., un šiem jautājumiem pareizās atbildes būs atzīmētas ar simbolu:  

Tests ir izstrādāts Erasmus+ programmas KA210-VET projekta “Būvniecības sektorā strādājošo prasmju apzināšana un uzlabošana” (Skills4Construction), projekta Nr.2022-2-LV01-KA210-VET-000095676 ietvaros. Atruna: Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Ja vēlies atrast pareizās atbildes, tās ir pieejamas: https://www.smartminds.lv/images/dokumenti/Skills4C/Tests_Apdares_darbu_tehnikis_Latviski.pdf 

 1. Kā Tu vērtē savu profesionālo apdares darba tehniķa kompetenci?

  • Ļoti labi.
  • Labi
  • Vāji
  • Ļoti vāji
 2. Kādas praktiskās kompetences Tavuprāt tev būtu nepieciešams apgūt, lai paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju?

  • Virsmu sagatavošana apdarei.
  • Apdares materiālu uzklāšanas veidi.
  • Dekoratīvā apmetuma uzklāšana.
  • Sauso konstrukciju veidošana.
  • Flīžu līmēšana
  • Tapešu līmēšana.
  • Grīdu ieklāšana
  • Fasādes apdare.
  • Apdares darbu defektu novēršana
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu (ādas, galvas, kāju, redzes, dzirdes un elpošanas ceļu) izvēle, marķējums, pielietojums
 3. Kādas teorētiskās zināšanas Tev vajadzētu apgūt, lai paaugstinātu savu apdares darbu tehniķa kompetenci?

  • Būvprojekta, specifikāciju, tehnisko rasējumu un tajos izmantoto apzīmējumu lasīšana.
  • Būvmateriālu un būvizstrādājumu fizikāli ķīmiskās, mehāniskās un tehnoloģiskās īpašības, to saderība.
  • Apdares materiālu daudzuma aprēķināšana konkrētai platībai
  • Fotofiksācijas paņēmieni.
  • Apdares materiālu marķējumi.
  • Iekšējās un ārējās apdares materiālu īpašības, to pielietošana
  • Apdares darbos izmantojamo iekārtu, ierīču, instrumentu darbības principi
 4. Kādi kolektīvās aizsardzības līdzekļi būtu jāpilnveido uzņēmumam, lai darba vide būtu droša veselībai?

  • Darba vietas norobežošana.
  • Ventilācija.
  • Ventilācija.
  • Apgaismojums.
  • Cits (atvērtais jautājums)
 5. Kādu apdares darbu veidu Tu vēlētos/ ir nepieciešams apgūt papildus darba izpildei?

  • Fasādes siltināšana un apdare
  • Logu, durvju apdare
  • Grīdu ieklāšana
  • “Peldošo” grīdu ieklāšana
  • Grīdas dizaina modelēšana
  • Tapešu dizaina modelēšana
  • Telpas interjera modelēšana
 6. Vai Tu vēlies apgūt paaugstināt profesionālās kvalifikācijas līmeni apdares darbos?

  • Nezinu
 7. Kādus kvalifikācijas paaugstināšanas veidu Tu vēlies?

  • Mācīties kursos
  • Apmeklēt seminārus par novitātēm apdares darbu jomā.
  • Apmeklēt tematiskās izstādes
  • Iziet apmācību pie kvalificētiem kolēģiem
  • Piedalīties dīleru rīkotās apmācības par inovatīvu apdares materiālu pielietošanu
 8. Vai materiālu piegāde no noliktavas ir laicīga un pietiekoša darba uzdevumu veikšanai?

  • Reizēm kavējas
  • Vienmēr kavējas
 9. Vai Tev vienmēr precīzi ir skaidrs darba uzdevums?

  • Jā, vienmēr
  • Gandrīz vienmēr
 10. Kādi uzlabojumi būtu jāveic darba vietā, lai darba uzdevums tiktu paveikts pēc iespējas kvalitatīvāk?

  • Jāpilnveido kolektīvo aizsardzības līdzekļu klāsts
  • Jāuzlabo materiālu piegāde.
  • Jāuzlabo komunikācija starp darbinieku un tiešo vadītāju
  • Jāizveido atpūtas istaba darbiniekiem.
  • Jāiegādājas kvalitatīvāki individuālās aizsardzības līdzekļi
 11. Vai ir iegūta profesionāla apdares darbu tehniķa kvalifikācija?

  • Ir
  • Nav
 12. Darba pieredze strādājot apdares darbu tehniķa amatā?

  • 1-5 gadi
  • 5-10 gadi
  • 10- 15 gadi
  • 15 gadi un ilgāk
 13. Vai pēdējā gada laikā esi apmeklējis kursus/izstādes/ seminārus par jaunākām tendencēm nozarē?

 14. Nosauc apmetuma kārtas un to uzstrādāšanas paņēmienus!

  • saistkārta, pamatkārta, apdares kārta
  • saistkārta, apdares kārta, dekoratīvā kārta
  • pamatkārta, apdares kārta, krāsas kārta
 15. Kādas ir virsmas gruntēšanas trīs funkcijas?

  • materiālu saķeres nodrošināšana
  • dekoratīvā funkcija
  • pamatņu nostiprināšana
  • putekļu notīrīšana
  • virsmas gluduma nodrošināšana
  • virsmas uzsūkšanās spēju stabilizēšana
 16. Kāds apzīmējums tiek lietots grīdas flīzēm?

  • A
  • G
  • R
 17. Kādiem apdares darbiem tiek gatavota lokālā tāme?

  • katram darba veidam
  • katras telpas apdares darbiem
  • visiem ēkas apdares darbiem
 18. Kādi ir trīs galvenie tiešo izmaksu posteņi tāmē?

  • tāmes sagatavošanas izmaksas, būvmateriālu un būvizstrādājumu izmaksas, degvielas izmaksas
  • darbaspēka izmaksas, būvmateriālu un būvizstrādājumu izmaksas, mehānismu izmaksas
  • darbaspēka izmaksas, apdares darbu materiālu piegādātāju izmaksas, mehānismu izmaksas
 19. Kāda ir minimālā temperatūra, lai varētu sākt līmēt tapetes telpā?

  • 0 grādi
  • +10 grādi
  • +5 grādi
 20. Pareizi nosiltinātas ārsienas….

  • veicina pelējuma rašanos sienu iekšpusē
  • paaugstina mājas energoefektivitāti
  • nodrošina ēkas ventilāciju
 21. Kurš no nosauktajiem materiāliem ir visefektīvākais siltuma izolators?

  • stikla vate (siltumvadtītspēja 0.031 W/(m·K))
  • koks (siltumvadtītspēja 0.13 W/(m·K))
  • minerālvate (siltumvadtītspēja 0.040 W/(m·K))
 22. Kāds ir siltuma pārvades virziens?

  • no siltāka uz vēsāku
  • no vēsāka uz siltāku
 23. Par termiskajiem tiltiem sauc…

  • nepilnības ēkas konstrukcijās un to siltinājumā
  • gaisa cirkulācija pie siltuma avota
  • telpa starp logu un durvīm
 24. Kāds ir termocietējošā grīdas pārklājuma minimālās kārtas biezums?

  • 5mm
  • 3mm
  • 8mm
 25. “Peldošā grīda” ir grīdas konstrukcija…

  • kas nav saistīta ar pārējām ēkas konstrukcijām un tehniskajām iesaistēm
  • kurai nav nepieciešama saistkārta
  • kurai ir iestrādāta hidroizolācijas kārta
 26. Kura no dotajām nav laku un krāsu komponente?

  • saistvielas
  • smērvielas
  • pildvielas
  • pigmenti
 27. Alkīda krāsas uzklāj…

  • plānā kārtā 2-4 reizes
  • biezā kārtā 2 reizes
  • biezā kārtā 1 reizi
 28. Ko nozīmē dotā tapešu piktogramma?

  • tapešu līme jāsagatavo dienas gaismā
  • tapešu līme jāuzklāj ar apļveida kustībām
  • laba tapetes noturība pret gaismu
 29. Kādos gadījumos līmi tapešu līmēšanai klāj uz sienas?

  • līmes uzklāšanu uz sienas lieto tām tapetēm, kuru izmēri pēc līmes uzklāšanas mainās
  • līmes uzklāšanu uz sienas lieto tapetēm ar noturīgiem izmēriem un kuras nekļūst mīkstas pēc līmes uzklāšanas
  • līmes uzklāšanu uz sienas lieto gadījumos, ja ir maza telpa
 30. Kas izstrādā darbu organizēšanas projektu?

  • būvdarbu veicējs
  • būvobjekta ieceres autors
  • būvprojekta autors
 31. Kas izstrādā darbu veikšanas projektu?

  • būvdarbu veicējs
  • būvobjekta ieceres autors
  • būvprojekta autors
 32. Apdares darbus iekštelpā var sākt, ja minimālā gaisa temperatūra ir…

  • +5 grādi
  • +10 grādi
  • 0 grādi
 33. Elektroierīču dzēšanai nedrīkst lietot...

  • putu ugunsdzēšamo aparātu
  • ogļskābo ugunsdzēšamo aparātu
  • sausas smiltis
 34. Ja izmanto rokas griezējinstrumentus, darbinieki izmanto pārklāju, lai aizsargātu …

  • kājas
  • pēdas
  • plaukstas
 
© 2020 Smart minds @