• Aktualitātes

    Aktualitātes

Izstrādāti mācību materiāli ilgtspējīgas darba kultūras mācībām ražošanas nozarē

Nordplus Adult 2022 projektā “Videi draudzīgas (ilgtspējīgas) darba kultūras mācības ražošanas nozarē”, projekta numurs NPAD-2022/10072, izstrādāti projekta rezultāti:

Stiprināt pieaugušo izglītības tīklu pašvaldībās – diskusijas rezultāti

2023.gada 16.maijā nodibinājums “Smart minds” tiešsaistē organizēja diskusiju par pieaugušo izglītības nodrošināšanu un koordināciju pašvaldībās, kuras mērķis bija pārrunāt, kā pašvaldības var uzlabot pieaugušo iesaisti mācībās un kāds atbalsts ir nepieciešams pašvaldībām no valsts vai citām iestādēm pieaugušo izglītības nodrošināšanā un koordinēšanā pašvaldībās.

Diskusija par pieaugušo izglītības nodrošināšanu un koordināciju pašvaldībās

2023.gada 16.maijā plkst.10.00 nodibinājums "Smart minds" tiešsaistē organizē diskusiju, kuras mērķis ir pārrunāt priekšlikumus, kā pašvaldības var uzlabot pieaugušo iesaisti mācībās un kāds atbalsts ir nepieciešams no valsts iestāžu puses. Diskusijas laikā izstrādātās rekomendācijas tiks nosūtītas  diskusijas dalībniekiem un visām pieaugušo izglītībā iesaistītajām pusēm.  

Aptauja par pieaugušo izglītības veicināšanu pašvaldību līmenī

Nodibinājums "Smart minds" Erasmus+ projekta "Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī" ietvaros no 2023.gada 9.-20.februārim veic pieaugušo izglītības politikas veidotāju un īstenotāju aptauju par pieaugušo izglītības veicināšanu pašvaldību līmenī. 

Aptauja par kvalitātes nodrošināšanu neformālā izglītībā

Nodibinājums “Smart minds” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Erasmus+ projekta “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā” ietvaros no 2023.gada 3.-20.februārim veic pieaugušo izglītības politikas veidotāju un īstenotāju aptauju par kvalitātes nodrošināšanu neformālās izglītības programmās. 

© 2020 Smart minds @