• Aktualitātes

    Aktualitātes

Seminārs karjeras atbalsta speciālistiem par mašīnbūves un metālapstrādes nozari

2022. gada 26. oktobrī plkst. 15.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Smart minds", Tehnobuss Latvija un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) organizē astoto semināru cikla "Stunda nozarē" neklātienes semināru, kurā karjeras konsultanti un citi karjeras attīstības atbalsta speciālisti varēs uzzināt par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Projekta sanāksme Romā, Itālijā

2022.gada 30.aprīlī Romā, Itālijā norisinājās Erasmus+ programmas KA210-ADU Maza mēroga partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Pieaugušo mācību organizēšanas, veikšanas un sertifikācijas digitalizācija” sanāksme, piedaloties visiem partneriem.

 

Apturiet karu Ukrainā!

Nodibinājums “Smart minds” pauž nosodījumu par Krievijas armijas uzbrukumiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas apdraud viņu tiesības uz dzīvību, drošību un izglītību. Cilvēka dzīvība ir augstākā vērtība!

Mēs iestājamies par Ukrainu un viņu iedzīvotāju tiesībām cīnīties par savām dzīvībām, aizstāvēt pilsoņus, tai skaitā, bērnus un vecākus cilvēkus, kā arī tiesībām saglabāt Ukrainas valsts suverenitāti.

Godu un izturību Ukrainai!

 

Pieaugušo izglītības koordinatoru aptaujas rezultāti

2021.gada decembrī nodibinājums “Smart minds” veica aptauju par pieaugušo izglītības koordinatora pašvaldībās darba pienākumiem, amata atbildību un nepieciešamām prasmēm. Aptaujā piedalījās 34 personas, kuras ikdienā strādā kā pieaugušo izglītības koordinators.  Šī aptauja ir tapusi Erasmus+ programmas projekta “Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī”, projekta Nr.2021-1-LV01-KA210-ADU-000034001, ietvaros. 

© 2020 Smart minds @