• Aktualitātes

    Aktualitātes

Publicēti valstu ziņojumi par neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā

Erasmus+ programmas KA220-ADU - Sadarbības partnerības pieaugušo izglītībā projektu “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā” (SelfAssessAL), projekta Nr. 2022 -1-LT01-KA220-ADU-000085541 ietvaros ir izstrādāti un publicēti pirmie projekta rezultāti - trīs valstu ziņojumi par neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu  un salīdzinošanā analīze, ietverot Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas pieredzi.

Projekta rezultāti: 

1.1. Ziņojums par situāciju Latvijā angļu valodā.  1.2.Ziņojums par situāciju Latvijā latviešu valodā.

2.1.Ziņojums par situāciju Lietuvā angļu valodā.  2.2.Ziņojums par situāciju Lietuvā lietuviešu valodā.

3.1.Ziņojums par situāciju Bulgārijā angļu valodā.  3.2.Ziņojums par situāciju Bulgārijā bulgāru valodā.

4. Salīdzinošā analīze. Lietuva, Latvija un Bulgārija.

 

© 2020 Smart minds @