• Aktualitātes

    Aktualitātes

Publicēti projekta "Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī" rezultāti

Publicēti Erasmus+ programmas KA210-ADU Maza mēroga partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī”, Projekta Nr.2021-1-LV01-KA210-ADU-000034001, rezultāti.

Izstrādātie projekta rezultāti:

2021.gada decembra pieaugušo izglītības koordinatoru aptaujas rezultāti Latvijā ir pieejami ŠEIT.

Ziņojums par pieaugušo izglītību pašvaldībās Latvijā angļu valodā.

Ziņojums par pieaugušo izglītību vietējā līmenī Ziemeļmaķedonijā angļu valodā.

Salīdzinošā analīze par Latvijas un Ziemeļmaķedonijas pieaugušo izglītības īstenošanu vietējā līmenī angļu valodā. 

2023.gada 16.marta diskusijas kopsavilkums par pieaugušo izglītības veicināšanu pašvaldībās ir pieejams šeit: https://www.smartminds.lv/index.php/lv/aktualitates/secinajumi-no-diskusijas-par-pieauguso-izglitibas-veicinasanu-pasvaldibas 

2023.gada 16.maija diskusijas par ieteikumiem pieaugušo izglītības veicināšanu pašvaldībās kopsavilkums pieejams šeit: https://www.smartminds.lv/index.php/lv/aktualitates/diskusija-par-pieauguso-izglitibas-nodrosinasanu-un-koordinaciju-pasvaldibas 

Modeļi pieaugušo izglītības koordinācijas un pārvaldības uzlabošanai vietējā līmenī Latvijā un Ziemeļmaķedonijā angļu valodā 

Ieteikumi Latvijai un Ziemeļmaķedonijai uz nākotni vērstas pieaugušo izglītības koordinācijas un pārvadības struktūru stiprināšanai latviešu valodā.

Ieteikumi Latvijai un Ziemeļmaķedonijai uz nākotni vērstas pieaugušo izglītības koordinācijas un pārvadības struktūru stiprināšanai angļu valodā.

Ieteikumi Latvijai un Ziemeļmaķedonijai uz nākotni vērstas pieaugušo izglītības koordinācijas un pārvadības struktūru stiprināšanai maķedoniešu valodā.

 

© 2020 Smart minds @