• Aktualitātes

    Aktualitātes

Izstrādāti digitāli zināšanu pašvērtējuma testi divām būvniecības profesijām

2024.gada martā ir izstrādāti digitālie testi būvniecības nozarē strādājošo prasmju, kompetenču un zināšanu noteikšanai divām profesijām: Pastāvīgās drošības sistēmas uzstādītājam uz jumtiem un Apdares darbu tehniķim.

Izstrādāts mācību kurss "Ievads zaļajā mārketingā"

2024.gada februārī izstrādāts mācību kurss "Ievads zaļajā mārketingā: Zaļā mārketinga jēdziena, principu un priekšrocību izpratne" 6 Eiropas Savienības valodās, tostarp latviešu valodā.

Partneri tiekas Romā, Itālijā

2023.gada 7.septembrī Romā, Itālijā notika otrā Erasmus+ projekta “LEAF – Ekoloģiskās attieksmes pamatu apguve” (LEAF), projekta nr.2022-2-IT01-KA210-VET-000101300, partneru tikšanās. 

Notikusi projekta partneru sanāksme Ziemeļmaķedonijā

2023.gada 18. un 19.maijā Skopjē, Ziemeļmaķedonijā notika pirmā Erasmus+ projekta “LEAF – Ekoloģiskās attieksmes pamatu apguve” (LEAF), projekta nr.2022-2-IT01-KA210-VET-000101300, partneru tikšanās. 

Publicēti projekta "Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī" rezultāti

Publicēti Erasmus+ programmas KA210-ADU Maza mēroga partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana vietējā līmenī”, Projekta Nr.2021-1-LV01-KA210-ADU-000034001, rezultāti.

© 2020 Smart minds @