• Aktualitātes

    Aktualitātes

Aptauja par kvalitātes nodrošināšanu neformālā izglītībā

Nodibinājums “Smart minds” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Erasmus+ projekta “Kvalitātes nodrošināšanas pašnovērtējuma rīka izveide pieaugušo neformālajā izglītībā” ietvaros no 2023.gada 3.-20.februārim veic pieaugušo izglītības politikas veidotāju un īstenotāju aptauju par kvalitātes nodrošināšanu neformālās izglītības programmās. 

Publicēti projekta "Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" rezultāti

Publicēti Erasmus+ projekta “Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (angļu val.- “Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries (BetterCareer)”) (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207) rezultāti.

Prezentēti karjeras atbalsta materiāli mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

2022. gada 26. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Smart minds” un Tehnobuss Latvija organizēja neklātienes semināru, kurā karjeras konsultanti un citi karjeras attīstības atbalsta speciālisti uzzināja par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Izveidota e-apmācību platforma apmācību organizēšanai digitālā vidē

Erasmus+ programmas KA210-ADU Maza mēroga partnerības pieaugušo izglītībā projektā “Pieaugušo mācību organizēšanas, veikšanas un sertifikācijas digitalizācija”, Nr.2021-1-BG01-KA210-ADU-000033994, izstrādāta e- mācību platforma visiem projekta partneriem apmācību vadīšanai pieaugušajiem digitālā vidē.

Notikusi starptautiska projekta partneru tikšanās Huelvā, Spānijā

2022.gadā no 25. līdz 27.oktobrim notika Erasmus+ programmas projekta “Darbā gūto kvalifikāciju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide speciālistiem transporta sektorā” partneru tikšanās Huelvā, Spānijā.

© 2020 Smart minds @